Privacyverklaring

Via deze online site worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt door Maks Automatisering. Maks Automatisering acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je eigen persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Maks Automatisering is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-03-2023.

Beveiliging

Deze website is beveiligd met een SSL certificaat: alle verkeer tussen jouw browser en onze webserver wordt versleuteld verstuurd en kan niet worden afgeluisterd.

Geüploade documenten

De documenten die je naar ons uploadt om te laten converteren, worden direct nadat de conversie is afgerond van onze servers verwijderd. Wij bewaren geen enkel document.
De geconverteerde bestanden zijn tot een uur na conversie beschikbaar als download, op een unieke URL, die niet door anderen te raden is. Na dit uur worden geconverteerde bestanden definitief van onze servers verwijderd.
Ook maken we geen backups van geüploade of geconverteerde bestanden.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van deze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • IP-adres
 • Internet-browser en apparaattype

Contactformulier

Wij bieden via onze online site de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via het contactformulier. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Verstrekking aan derden

Maks Automatisering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maks Automatisering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Cookies voor Google analytics (zie hieronder).
 • Advertentiecookies: Cookies die derden zetten bij het adverteren op de site (zie hieronder).
 • Cookie om bij te houden of adverentie cookies ok zijn voor de zogenaamde cookie-popup.

Advertenties

Wij vertonen advertenties van derden, die persoonsgegevens kunnen bijhouden om deze op maat te snijden.

 • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan een website of aan andere websites.
 • Met advertentiecookies kunnen onze partners advertenties weergeven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan deze site en/of andere sites op internet.
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door niet akkoord te gaan met onze vraag om advertenties te mogen personaliseren of door Advertentie-instellingen te bezoeken (voor Google advertenties) en/of door optout.aboutads.info te bezoeken (voor andere advertentienetwerken).
 • Meer informatie over hoe Google je data gebruikt: policies.google.com/privacy/partners?hl=nl, www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ en policies.google.com/privacy?hl=nl.
 • Europese EER-gebruikers: wanneer je onze online site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je toestemming vragen om adverenties door middel van cookies te personaliseren Je kunt je toestemming om onze advertenties te personaliseren altijd intrekken door alle cookies te verwijderen of onze toestemmingcookie te verwijderen.

Advertentiecookies worden gedeeld met een lijst van geselecteerd advertentietechnologiepartners. Hieronder een lijst van de geselecteerde advertentietechnologiepartners en een link naar de betreffende privacyverklaring:

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Je kunt het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen of verwijderen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.